งานติดตั้งตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power capaitor) วันที่ 19/02/2560

 

งานติดตั้งตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power capaitor)

 

Visitors: 137,404